Thợ sửa khóa cưỡng dâm chủ nhà

  • #1
  • #2
  • Zoom +

Khóa nhà bị hỏng cô không thể nào vào được nhà mà chồng cô lại đang đi vắng không ai giúp đợ cô đã phải gọi một nhân viên sửa khóa đến để giúp mình, sau khi anh chàng nhân viên kia xong việc cô đã mời anh ta vào nhà uống nước để cảm ơn, nhưng cô thật không ngờ rằng tên thợ sửa khóa đã để ý cô và nhân lúc chồng cô đi vắng hắn đã cưỡng dâm cô.

Thợ sửa khóa cưỡng dâm chủ nhà

Thợ sửa khóa cưỡng dâm chủ nhà