Chơi em nữ sinh tây xinh đẹp

  • #1
  • #2
  • Zoom +

Người thầy vừa đến lớp thấy có một em nữ sinh rất xinh đang ngồi trên lớp người thầy đến gần bắt chuyện với cô nữ sinh đó, cô nữ sinh đã đứng dậy và chủ động gạ gẫm người thầy giáo của mình để xin điểm. Được em nữ sinh xinh đẹp như vậy gạ gẫm người thầy không thể nào từ chối được...